Att tidrapportera ska vara snabbt, enkelt, logiskt
och kraftfullt!

Att föra sin tid är A och O för en konsult, oavsett vilken bransch denne verkar i. Att föra sin tid ska vara okomplicerat, snabbt och smärtfritt men ge god överblick över den tid man säljer och lever av.

Förutom tidredovisning är Projekttid dessutom fakturering, uppdragshantering, kundregister, löneunderlag med mera. Ett enkelt och lättskött affärsystem allt från enmansföretagaren till små och medelstora konsultföretag.