Bilder av Projekttid

Här kan du bilda dig en uppfattning om verktyget genom en serie skärmdumpar med kommentarer...


Projekttid ur medarbetarens perspektiv

Totalt 9 bilder

Projekttid är väldigt intuitivt att använda ur medarbetarens synvinkel. Det är direkt och rakt på sak, man får skriva av sig en kommentar om varje enskilt inlägg och systemet håller reda på den extra tid man eventuellt lägger ned, utöver normal arbetstid - vilket ju är viktigt ur medarbetarens synvinkel. Programmet och gränssnittet är faktiskt utformat av en som hela sitt yrkesverksamma liv fört sin tid!

 

Mobila Projekttid

Totalt 4 bilder

Projekttid blir väldigt flexibelt eftersom det finns en anpassad ingång för smartphones. Du kan föra din tid lika bra och smidigt med din smartphone. Ute hos kund, eller ute på vift eller när som helst.

 
Projekttid ur ledningens perspektiv

Totalt 13 bilder

Ledningen har ett kraftfullt verktyg i Projekttid. All den tid som förs av medarbetarna är ju det som ett konsultföretag lever av. Den tiden hanteras i en egen avdelning inom Projekttid, dit endast personal med rätt behörighet äger tillträde. Därifrån skapas lätt fakturor baserade på nedlagd tid eller fast-pris uppdrag samt de eventuella utlägg som gjorts i uppdrag. Man bevakar även uppdrag och fakturor och får en bild av hur många uteliggande obetalda fakturor som finns. Man kan ta fram en rapport om aktiva uppdrag med ofakturerade timmar. Man får besked om hur många obetalda kundfodringar det finns, och hur mycket som förfallit till betalning. Man ser beläggning och genomsnittlig debiterbarhet på ett enkelt sätt. Man sköter även om systemet med prislistor och/eller standardpriser för medarbetarnas timmar och andra inställningar.