Frågor & svar

Välj en kategori

Javisst går den att ändra. Det går både att radera tidrader och redigera dem samt lägga till nya.

Projekttid håller reda på antalet timmar du gör utöver normaltid och lagrar dessa  i din egna flextidsbank. Likaså drar den timmar därifrån när du inte når normaltid. Detta kan ses i realtid när du börjar föra tid för en dag, då den räknar ned tills du fyllt din dag. Det är ett enkelt och rättframt sätt att hantera flextid och ger dig själv god kontroll över dina extratimmar.

Halvtimmar rekommenderas som minsta enhet vid tidredovisning i Projekttid. Det går att använda mindre enheter men eftersom timmar är indelade i 60 minuter ska en kvart skrivas 0,25 vilket är fullt möjligt men ger en lite rörigare redovisning.

Projekttid hanterar även timanställda. Dessa räknas då inte in i underlaget för medeltal för debiterbarhet.

Inställningen görs på medarnetaren under ledningens sidor.

Man kan ange under respektive medarbetare om denne arbetar 100% eller mindre. Projekttid räknar sedan automatiskt om medarbetarens normaltid.

Frånvaro som t ex semester eller annan frånvaro som ska redovisas, redovisas också som frånvarotid där man redovisar typ av frånvaro.

Om däremot frånvaron är uttagen flex, ska den inte redovisas. Utan dagen, eller del av dagen blir undertid jämfört med din normaltid, och kommer då med automatik att dras av din flexbank.

Kundregistret innehåller grunddata för kunden som adress, telefonnummer, kontaktperson med mera. Det håller också reda på alla uppdragsordrar i en uppdragshistorik samt alla historiska fakturor i en fakturahistorik. Det finns också en anteckningshistorik där man kan föra anteckningar om kund eller om kommunikation med kund.

Ja. Om man i kundkortet kryssat för att kunden tar emot pdf-faktura och angett en mailadress kan pdf-faktura skickas från Projekttid med en enkel knapptryckning.

Ja. Om man i kundkortet kryssat för att kunden tar emot pdf-faktura och angett en mailadress kan pdf-faktura skickas från Projekttid med en enkel knapptryckning.

Ja. Man kan skapa tomma fakturor och lägga till fakturarader med valfritt innehåll och valfria summor.

Ja. Det finns en funktion i respektive uppdragsorder som låter dig delfakturera upparbetad tid fram till det datum du själv bestämmer.

Ja, det finns. Det är en mycket nyttig funktion som listar alla uppdrag med upparbetad, ej fakturerad tid, som är kraftfull för den som fakturerar.

Om ni vill använda funktionen för fakturabevakning så måste betalda fakturor märkas som betalda. Sidvyn fakturabevakning ger en god överblick av utestående kundfodringar och en kontroll av om kund är sen i betalning av faktura. Möjlighet ges även att skicka betalningspåminnelser genom denna funktion.

Om fakturor bockas av ger funktionen "Faktureringsrapport" en god överblick av betalda och skickade fakturor per månad. En rapport som kan användas till och förenkla bokföringen.

Ja, genom att skapa en faktura och koppla den till en tidigare faktura samt förse den med minusbelopp.

Den mobila ingången för Projekttid fungerar med alla s k smartphones och låter dig tidrapportera med din mobil.

Du kan göra allt vad gäller ren tidrapportering genom din telefon eller surfplatta.

Med surfplatta kan du dessutom nå alla funktioner i Projekttid.

Det är verkligt kraftfullt att kunna redovisa sin tid från sin mobil. Det är flexibelt, snabbt och okomplicerat. Den lagrar din tid direkt i er Projekttids-databas, direkt åtkomlig för systemet. Dock kräver det att du har täckning så data kan skickas.

Du använder första gången din webbläsare i mobilen, och knappar in din vanliga webbadress för ditt Projekttid.

     
Bild 1                                 Bild 2                                 Bild 3                                  Bild 4

När du ser inloggningen enligt bild 1, kan du passa på fylla i dina användaruppgifter och välja om du vill att inloggninge ska gå med automatik eller om den bara ska minnas ditt användarnamn. Logga sedan in och välj sedan "Dela"-knappen på mitten i raden längst ned. Den syns på bild 1 och är en fyrkant med en pil i.
På nästa sida, se bild 2, väljer du "Lägg till på hemskärmen". Bild 3 illustrerar att du kan påverka vad den ska heta, innan du lägger till den och den hamnar på din hemskärm.

Denna beskrivning är anpassad för iPhone!

 

Man kan ange under respektive medarbetare om denne arbetar 100% eller mindre. Projekttid räknar sedan automatiskt om medarbetarens normaltid.

Projekttid hanterar även timanställda. Dessa räknas då inte in i underlaget för medeltal för debiterbarhet.
Inställningen görs på medarbetaren under ledningens sidor.

Ja. Man kan ha obegränsat antal prislistor i systemet med individuella timpriser. Man väljer då vilken prislista som ska gälla i respektive uppdrag.

Alternativt sätts ett enhetspris per timme på respektive uppdrag.

Ja, på flera sätt.

Dels med översiktsvyn, den man normalt når från tidredovisningen. Den finns under respektive medarbetare i ledningens sidor.

Man ser också en sammanfattning på arbetad tid / frånvarotid på löneunderlaget.

Och man kan se på respektive uppdrag rapport om nedlagd tid varje enskild medarbetare.

Om ni vill använda funktionen för fakturabevakning så måste betalda fakturor märkas som betalda. Sidvyn fakturabevakning ger en god överblick av utestående kundfodringar och en kontroll av om kund är sen i betalning av faktura. Möjlighet ges även att skicka betalningspåminnelser genom denna funktion.

Om fakturor bockas av ger funktionen "Faktureringsrapport" en god överblick av betalda och skickade fakturor per månad. En rapport som kan användas till och förenkla bokföringen.