Projekttid/Projecttime No topics

Välkommen med frågor och tips / Welcome with questions and tips
Category

Allmänt/General No topics

Allmänna frågor och svar om Projekttid
General questions about Projecttime
No topics

Kunder/Clients No topics

Frågor och svar om kundhantering i Projekttid
Questions and answers about client management in Project time
No topics

Uppdrag/Tasks No topics

Frågor och svar om uppdrag/arbetsordrar i Projekttid
Questions and answers about assignments/tasks in Project time
No topics
Frågor och svar om tidredovisning i Projekttid
Questions and answers about time reporting in Projecttime
No topics
Frågor och svar om fakturering i Projekttid
Questions and answers about invoicing in Projecttime
No topics
Frågor och svar om bokföring via Projekttid
Questions and answers about bookkeeping via Projecttime
No topics
Frågor och svar om att hantera anställda i Projekttid
Questions and answers about managing employees in Projecttime
No topics
Frågor och svar om att administrera Projekttid, inställningar etc
Questions and answers about managing Projecttime, settings etc
No topics
Har lite feedback och input att dela?
Var inte blyg och lämna gärna en notis till oss. Vi vill höra från dig och strävar efter att göra vårt affärsystem för konsulter ännu bättre och ännu mer användarvänligt.
----
Have some feedback and input to share?
Don't be shy and feel free to leave us a note. We want to hear from you and strive to make our consultancy business system even better and even more user-friendly.
No topics

Supportforum om Projekttid / Projecttime
Powered by Kunena Forum