Skip to main content

Konsultens skräddarsydda affärssystem

Projekttid har en lång historia och djup erfarenhet av konsulters behov. Utvecklingen började redan 1999, av konsulter, för konsulter. Det möter den lille eller medelstore konsultens behov på ett helt annat sätt än de stora aktörernas system som blir klumpiga och tröga att använda.

Allt sedan dess har Projekttid vidareutvecklats och anpassats till tidens alla krav och standarder. Det klarar numera förstås även elektronisk fakturering som kommun, stat och landsting enligt lag är tvungna begära. Det klarar alla skärmstorlekar i alla sina funktioner, så allt kan skötas även på de minsta skärmarna, som mobiler. Kopplingen till bokföringen finns där genom bokföringsordrar, som enkelt importeras in i bokföringen.
Projekttid har dessutom blivit flerspråkigt! I dagsläget engelska och svenska.

Ett system skräddarsytt för konsulter av konsulter, som webbapplikation och med mobilapp som komplement.

För att övertyga bjuder vi nya kunder på 90 dagars kostnadsfri provkörning. Om och när ni beslutar er för en fortsättning kostar inte Projekttid mer än vad ett renodlad faktureringstjänst kostar!

Välkommen att provköra...

Konsultens bästa affärssystem

Projekttid förvaltas och utvecklas av PT Works AB